2015 1(16)

Back to table of content

   Short abstract

 

Pages:

241 - 245

Language:

RU

Ref.:

13


Click to get extended abstract


Download paper: [RU]

2015_1(16)_46.pdf

 

 

DISSOCIATION MODEL OF GAS HYDRATE PARTICLE WITH CONSIDERATION OF METHANE FILTRATION IN THE PORES OF ICE CRUST

Donskoy I.G.1,2, Misyura S.Ya.1

1 Institute of Thermophysics SB RAS, Novosibirsk, Russia
2 Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk, Russia


Citation:

Donskoy, I.G. and Misyura, S.Ya., (2015) Dissociation model of gas hydrate particle with consideration of methane filtration in the pores of ice crust, Modern Science: Researches, Ideas, Results, Technologies, Iss. #1(16), PP. 241 - 245.


Keywords:

dissociation; gas filtration; decomposition hydrate kinetic; pore density


Abstracts:

The paper presents a mathematical model of the dissociation of thermally homogeneous particles hydrate with the gas filtration through the porous crust of ice. The main parameter of the problem is the pore density. This parameter specifies the mode of degassing particles (kinetic, filtration or transient). Estimates of degassing time and gas pressure inside the particles have been produced in this work.


References:

 1. Musakaev N.G., Urazov R.R., Shagapov V.Sh. Dinamika obrazovaniya gidratov pri transportirovke prirodnogo gaza // Teplofizika i aeromekhanika. - 2006. - T. 13. - № 2. - P. 295-302.

 2. Argunova K.K,, Bondarev E.A., Rozhin I.I. Matematicheskie modeli obrazovaniya gidratov v gazovykh skvazhinakh // Kriosfera Zemli. - 2011. - T. 15. - № 2. - P. 65-69.

 3. Nakoryakov V.E., Misyura P.Ya. The features of self-preservation for hydrate systems with methane // Chemical Engineering Science. - 2013. - V. 104. - P. 1-9.

 4. Misyura P.Ya. Effect of heat transfer on the kinetics of methane hydrate dissociation // Chemical Physics Letterp. - 2013. - V. 583. - P. 34-37.

 5. Zeldovich Ya.B. K teorii reaktsii na poristom ili poroshkoobraznom materiale // Zhurnal fizicheskoy khimii. - 1939. - T. 13. - № 2. - P. 161-168.

 6. Aris R. Analiz protsessov v khimicheskikh reaktorakh. - L.: Izd-vo "Khimiya", Leningr. otd., 1967. - 328 p.

 7. Matematicheskaya model kataliticheskogo protsessa na poristom zerne v trekhfaznoy sisteme gaz-zhidkost-tverdoe / M.G. Slinko, V.A. Kirillov, I.A. Mikhaylova, P.I. Fadeev // DAN. - 2001. - T. 376. - № 2. - P. 219-223.

 8. Simons G.A. Char gasification: Part I. Transport model // Combustion Science and Technology. - 1979. - V. 20. - P. 107-116.

 9. Phuoc T.X., Durbetaki P. Heat and mass transfer analysis of a coal particle undergoing pyrolysis // International Journal of Heat and Mass Transfer. - 1987. - V. 30. - No. 11. - P. 2331-2339.

 10. Kinetics of methane hydrate decomposition / H.C. Kim, P.R. Bishnoi, R.A. Heidemann, P.P.H. Rizvi // Chemical Engineering Science. - 1987. - V. 42. - No. 7. - P. 1645-1653.

 11. Bykov V.I., Tsybenova P.B. Dinamika fazovykh perekhodov pervogo roda // DAN. - 2009. - T. 429. - № 3. - P. 347-349.

 12. Mekhanika obrazovaniya gidratov v gazovykh potoka / Otv. red.B.A. Krasovitskiy. - Novosibirsk: Nauka, 1976. - 157 p.

 13. Aerov M.E., Todes O.M., Narinskiy D.A. Apparaty so statsionarnym zernistym sloem: Gidravlicheskie i teplovye osnovy raboty. - L.: Khimiya, 1979. - 176 p.

 

 
     

© SPIC "Kappa", LLC 2009-2016