2014 1(14)

Back to table of content

   Short abstract

 

Pages:

82 - 88

Language:

RU

Ref.:

7


Click to get extended abstract


Download paper: [RU]

2014_1(14)_14.pdf

 

 

EXPERIENCE THE CREATION OF VORTEX GENERATORS OF A NEW TYPE FOR PROCESSING COMPLEX FUELS AND BIOMASS

Kostyunin V.V., Potapov V.N.

"Vortex Systems", Ltd., Ekaterinburg, Russia


Citation:

Kostyunin, V.V. and Potapov, V.N., (2014) Experience the creation of vortex generators of a new type for processing complex fuels and biomass, Modern Science: Researches, Ideas, Results, Technologies, Iss. #1(14), PP. 82 - 88.


Keywords:

gasification; pyrolysis; stage management; multi-chamber reactor; biomass; coal; shale; bone meal


Abstracts:

Proposed, developed and tested a new class of vortex gas generators. The basis of a new type of vortex reactors put the separation process of pyrolysis and gasification. For each stage of the proposed original methods impact on the burning vortex. In the pilot reactor (power of reactor 2.5 MW) we have obtained a stable controlled gasification following fuels: peat, husk of different grains, sawdust, coal, oil shale mining waste and bone meal. The possibility of such a reactor allow to recommend it to implement the processes group OXY-COAL.


References:

  1. Kostyunin V.V., Potapov V.N., Kopejka A.V. Nekotorye problemy pri razrabotke vihrevyh gazogeneratorov. Doklad na VII Vserossijskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem "Gorenie tverdogo topliva". Novosibirsk, Institut teplofiziki im.S.S.Kutateladze SO RAN. 2009 g.S.83-86.

  2. Pat. RF na izobretenie № 2 469 073. Sposob polucheniya generatornogo gaza iz rastitelnogo syrya / V.V.Kostyunin, V.N.Potapov i dr.

  3. Potapov V.N., Kostyunin V.V. Osobennosti formirovaniya momenta vrashcheniya v kamere apparata vikhrevoy gazogeneratsii tverdogo syrya: Doklad na VIII Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem "Gorenie tverdogo topliva". Novosibirsk, Institut teplofiziki im.S.S.Kutateladze SO RAN. 13-16 noyabrya 2012 g.S. 115-119

  4. Kostyunin V.V., Potapov V.N. Analiz raboty vikhrevykh gazogeneratorov novogo tipa: Doklad na VIII Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem "Gorenie tverdogo topliva". Novosibirsk, Institut teplofiziki im.S.S.Kutateladze SO RAN. 13-16 noyabrya 2012 g.S. 216-220.

  5. Pat. RF na izobretenie № 2 499 955. Sposob vikhrevogo szhiganiya i/ili gazogeneratsii tverdykh topliv i reaktor dlya ego osushchestvleniya / V.N.Potapov, V.V.Kostyunin V.V.i dr.

  6. Potapov V.N., Kostyunin V.V Opyt sozdaniya vikhrevykh gazogeneratorov novogo tipa: Doklad na konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem "VIII vserossiyskiy seminar vuzov po teplofizike i energetike". Ekaterinburg, UralENIN Uralskogo federalnogo universiteta 2013 g.S.310-312.

  7. Potapov V.N., Kostyunin V.V Novye kontseptsii malykh teplovykh elektrostantsiy. Doklad na konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem "VIII vserossiyskiy seminar vuzov po teplofizike i energetike". Ekaterinburg, UralENIN Uralskogo federalnogo universiteta 2013 g.S. 347-350.

 

 
     

© SPIC "Kappa", LLC 2009-2016