2013 2(13)

Back to table of content

   Short abstract

 

Pages:

86 - 91

Language:

RU

Ref.:

5


Click to get extended abstract


Download paper: [RU]

2013_2(13)_16.pdf

 

 

METHOD FOR RESTORATION OF OPERATIONAL PROPERTIES OF HEAT EXCHANGERS USING ELECTROHYDROIMPULSE TECHNOLOGY

Kusaiynov K.K., Nusupbekov B.R., Sakipova S.E., Zhuandykova G.A., Botpaev N.K.

E.A.Buketov Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan


Citation:

Kusaiynov, K.K., Nusupbekov, B.R., Sakipova, S.E., Zhuandykova, G.A. and Botpaev, N.K., (2013) Method for restoration of operational properties of heat exchangers using electrohydroimpulse technology, Modern Science: Researches, Ideas, Results, Technologies, Iss. #2(13), PP. 86 - 91.


Keywords:

electrohydroimpulse technology; heat exchanger tube cleaning; sediments; an electric discharge in a liquid


Abstracts:

Introduction


References:

  1. Kusaiynov K. Gidrodinamica, teploobmen i electrogidravlicheskie yavleniya pri dvizhenii dvuhfaznyh sred v trubah [Hydrodynamic, thermal exchange and electrohydraulic phenomena of the motion biphasic mediums in tubes], Karaganda, 1998

  2. Kusaiynov K., Nusupbekov B.R., Xasenov A.K. (2011). Energoeffectivnye tehnologii ochistki teploagregatov [Energy efficient cleaning technology teploagregats], Kiev, 2001

  3. Kusaiynov K., Nusupbekov B.R., Turlybekova R.S.. (2009). Izuchenie microstructury kotelnyh nakipei [The study of the microstructure boiler plants a scum], Nauka, №2

  4. Kusaiynov K., Sakipova S.E., Aitpaeva Z.K., Ospanova D.A. (2010), Osobennosti structury nakipnyh otlozhenii na poverhnostyah teploobmennyh apparatov [Features of struktrury crustose deposits on the surfaces of heat exchangers]. Vestnik KarGU, №1

  5. Kusaiynov K., Zhanabaev Z.ZH., Muhamedin S.M., Sakipova S.E., Ualiev E.B. (2001), Ustroistvo dlya ochistki vnutrennih poverhnostei trub teploobmennikov ot tverdyh i sberhtverdyh otlozhenii [Device for cleaning the internal of surfaces heat exchanger tubes from sediments of hard and superhard], Astana, Patent №12247, 2001

 

 
     

© SPIC "Kappa", LLC 2009-2016